Infobank Award

01 februari 2021

Kategori :

25th Infobank Awards 2020 pada kategori "Modal Inti Rp. 5T s/d <30T dengan predikat

"Sangat Bagus" selama 20 tahun berturut-turut